Coaching

Jeg hjelper deg til å hjelpe deg selv

Coachingtilbud Kontakt meg

min coaching

Som coach vil jeg hjelpe deg til å hjelpe deg selv. Ved bruk av gode teknikker navigerer vi oss mot målet ditt. Jeg coacher deg i din endringsprosess til bedre livskvalitet og bedre helse. Vi justerer for å finne en god balanse og struktur i livet ditt.  Vi snur på negativ tankegang og fokuserer på det positive i livet. Jeg åpner opp for fortrolighet, tillit og åpenhet, og er en god samtalepartner og en aktiv lytter. Ditt tema blir vist stor respekt, og jeg ser deg der du er.  Jeg motiverer, støtter og gir feedback hele veien. Vi jobber ut ifra din agenda i ditt tempo.

UNGDOMSCOACHING UNG/VOKSEN 14-30 ÅR:

Ønsker du å oppnå mer selvfølelse, og å ha en hverdag med mening? Føler du at det å bli voksen er for overveldende, og at forventningspresset er for stort? Er tittelen "generasjon prestasjon" tyngende? Jeg ønsker å hjelpe deg. Jeg vil være ved din side i ditt motivasjons- og målsettingsarbeid på veien til å bli kapteinen i ditt eget liv. Jeg ønsker å lære deg hvordan du kan håndtere forventningspress og stress. Vi skal gjøre deg bevisst på hvor god du er og styrke selvfølelsen din. Jeg gir deg veiledning hele veien når du nå tar ansvar for ditt eget liv.

Motto: "det finnes kun muligheter!"

Nøkkelord:

Nøkkelord:

 • én til én-coaching

 • motivasjons- og målsettingsarbeid

 • NLP-teknikker

 • mental trening

 • positiv psykologi

 • bevisstgjøring

 • personlig utvikling og livsstilsforandring

 • fokus på fremtiden

 • muligheter fremfor begrensninger

 • samspillet mellom fysisk og psykisk helse

 • kommunikasjon

 • stressmestring

 • virkningsfulle NLP-teknikker

 • ungdomscoaching

 • endringsprosess

Kom i gang med coaching